Thursday, 29/09/2022 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Viễn

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2017- 2018

Trường THCS Gia Viễn lên kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

   

 

PHÒNG GD-ĐT CÁT TIÊN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS GIA VIỄN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

 

          I./ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  - Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

    - Thực hiện kế hoạch 57/KH-PGDĐT của Phòng GD-ĐT Cát Tiên về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2017-2018.

          - Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Gia Viễn.

Trường THCS Gia Viễn xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 như sau:

          II./ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ tại của nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

          III./ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Nội dung thi:

1.1. Một bản sáng kiến kinh nghiệm nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lần đầu tiên được áp dụng, không trùng với SKKN, GPHI đã được công nhận những năm trước; chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật.

1.2. Một bài kiểm tra năng lực: Hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương đương lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. Nội dung bài thi năng lực dựa vào các tài liệu: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, Chuẩn kiến thức - kỹ năng các môn học, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, Luật giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Quy định đánh giá giáo viên, đánh giá học sinh, công tác PCGD, Kiểm định chất lượng, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII, Tỉnh Lâm Đồng lần thứ X.

1.3. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết tự chọn và 01 tiết bốc thăm.  

2. Hình thức thi

2.1. Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi Sáng kiến kinh nghiệm trong ngày 25/10/2017. Sau ngày trên BTC coi như giáo viên đó không đăng ký dự thi.

2.2. Bài thi kiểm tra năng lực : Tổ chức vào lúc 14h00 ngày 27/10/2017. Chấm vào ngày 27/10/2017.

2.3. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia hội thi là tiết đầu tiên được giảng cho lớp học đó. Giáo viên được thông báo trước ít nhất 02 ngày trước thời điểm diễn ra tiết giảng, trong 02 tiết phải có 01 tiết ứng dụng CNTT. 

  - Tiết 1: Tiết dạy tự chọn theo chuyên môn.

- Tiết 2: Tiết dạy bắt buộc theo sự chỉ định của BCM.

3. Điều kiện dự thi:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được tổ chuyên môn xác nhận; xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

Giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được trường công nhận và xếp loại.

          IV./  MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

1. Môn thi:

Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, Tiếng Anh, TD, Mỹ thuật

2. Đối tượng: 

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Gia Viễn.

Khuyến khích, động viên 100% GV các tổ đăng kí dự thi.

          V./ THỜI GIAN TỔ CHỨC: Tháng 11/2017

Nộp Sáng kiến kinh nghiệm cho Ban chuyên môn vào ngày 25/10/2017.

Ban chuyên môn chấm Sáng kiến kinh nghiệm (từ 26/10 – 27/10/2017) kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại, cho điểm.

Thi thực hành giảng dạy: Từ 02/11 – 07/ 11/ 2017.

          VI./  BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI:

1. Ban chỉ đạo, giám khảo:

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức hội thi. Ban tổ chức sẽ tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ, tổ chức cho giáo viên dự thi lựa chọn tiết dạy và chỉ định tiết dạy.

Ban giám khảo do Hiệu trưởng quyết định. Ban giám khảo có nhiệm vụ: chấm SKKN; dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên (Mỗi tiết dự thi của GV có 2 giám khảo chấm).

Danh sách ban tổ chức và ban giám khảo có danh và phân công nhiệm vụ có danh sách kèm theo.

2. Phân công nhiệm vụ:

- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện:

- Phó ban : Tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- Thư ký : Tổng hợp các số liệu, kết quả của cuộc thi.

- Các uỷ viên: Có trách nhiệm cùng phó ban tổ chức thực hiện kế hoạch.

          VII./ TỔ CHỨC CHẤM THI:

1. Sáng kiến kinh nghiệm:

Được đánh giá theo hướng dẫn tại công văn 1026/ SGD&ĐT- KTKĐ của Sở GD Lâm Đồng ngày 05 tháng 09 năm 2014.

2. Bài thi giảng :

Được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ GD&ĐT  đối với cấp THCS (Thang điểm 20). Mỗi bài thi giảng có 2 giám khảo chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban xem xét quyết định.

          VIII./ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2017 – 2018 phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt 70 điểm trở lên;

- Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

Lưu ý:

Giáo viên đạt yêu cầu ở vòng thi trước mới được tiếp tục dự thi ở vòng thi tiếp theo.

          IX./ SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI:

1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tổ và cá nhân trong năm học 2017 - 2018.

2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 được Hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Được khen thưởng theo kế hoạch thi đua và khen thưởng của nhà trường.

4. Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường trong 2 năm liền kề sẽ được dự thi cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi của trường năm học 2017 - 2018. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường biết và thực hiện.

Gia Viễn, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

Nơi nhận                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Toàn thể CBGV

- Lưu VP

 

                                                                                Ninh Chí Hùng

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 314
Hôm qua : 102
Tháng 09 : 418
Năm 2022 : 2.101