Trường THCS Gia Viễn, truong thcs gia vien,truong cap 2 gia vien, trường cấp 2 gia viễn, xã gia viễn
Saturday, 16/01/2021 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Viễn

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018- 2019

Tải về bản đầy đủ: TKB HKI LAN II .xls

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP CHỦ NHIỆM

1

Đinh Thị Ánh Nguyệt

6A1

2

Bùi Thị Thu Thủy

6A2

3

Hà Thị Yến Oanh

6A3

4

Nguyễn Hồng Sơn

7A1

5

Nguyễn Thị Thủy Tiên

7A2

6

Nguyễn Thị Thủy 

7A3

7

Phạm Minh Nghĩa

8A1

8

Hoàng Đinh Giao Linh

8A2

9

Nguyễn Thị Bình

9A1

10

Đỗ Văn Tú

9A2

 

KHỐI 6

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Nguyệt

Văn

B. Thủy

Địa

Oanh

Anh

3

Oanh

Anh

Nguyệt

Văn

B. Thủy

Địa

4

B. Thủy

Địa

Oanh

Anh

Sử

5

Luyến

Sử

Nguyệt

Văn

3

1

Minh 

GDCD

Sơn

MT

Luyến

2

Toán

Huân

Tin

Sơn

MT

3

Sơn

MT

Toán

Thơm

Nhạc

4

Sử

Sơn

TD

Toán

5

--------------------------------------------------------------

4

1

Huân

Tin

Oanh

Anh

Nguyệt

Văn

2

B. Thủy

CN

Sen

Sinh

Nguyệt

Văn

3

Uyên

TD

Nguyệt

Văn

Huân

Tin

4

Oanh

Anh

Nguyệt

Văn

Sen

Sinh

5

Sen

Sinh

Minh

GDCD

B. Thủy

CN

5

1

Oanh

Anh

Sơn

TD

B. Thủy

CN

2

Thơm

Nhạc

Toán

Oanh

Anh

3

B. Thủy

CN

Huân

Tin

Toán

4

Sen

Sinh

B. Thủy

CN

Cường

TD

5

Toán

Thơm

Nhạc

Minh 

GDCD

6

1

Nguyệt

Văn

Sen

Sinh

Toán

2

Nguyệt

Văn

Toán

Sen

Sinh

3

Toán

Luyến

Oanh

Anh

4

Uyên

TD

Oanh

Anh

Huân

Tin

5

---------------------------------------------------------------

7

1

Toán

B. Thủy

CN

Nguyệt

Văn

2

Huân

Tin

Nguyệt

Văn

Toán

3

Nguyệt

Văn

Toán

Cường

TD

4

Nguyệt

SHL

B. Thủy

SHL

Oanh

SHL

5

B. Thủy

HĐNG

B. Thủy

HĐNG

Sơn

HĐNG

 

KHỐI 7

7A1

7A2

7A3

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Sơn

MT

Lụa

Sinh

N. Thủy

Tin

N. Thủy

Tin

Thơm

Tiên

Văn

Tiên

Văn

N. Thủy

Tin

Lụa

Sinh

Lụa

Sinh

Tiên

Văn

Linh

Sử

Huân

Toán

Cao

Địa

Sỹ

Anh

Thơm

Sỹ

Anh

Cường

TD

Cường

TD

Cao

CN

Huân

Toán

Sỹ

Anh

Huân

Toán

Thơm

Nhạc

Cao

Địa

Thơm

Nhạc

Sơn

MT

Thơm

Nhạc

Lụa

Sinh

Phương

Địa

Sỹ

Anh

Huân

Toán

Tiên

Văn

Lụa

Sinh

Linh

Sử

Tiên

Văn

Huân

Toán

N. Thủy

Tin

Sỹ

Anh

N. Thủy

Tin

Sỹ

Anh

Lụa

Sinh

Linh

Sử

Cường

TD

Huân

Toán

Cao

CN

Huân

Toán

Linh

Sử

Tiên

Văn

Sỹ

Anh

Cường

TD

Tiên

Văn

Minh 

GDCD

Thơm

----------------------------------------------------------

Huân

Toán

Cao

Địa

Minh 

GDCD

Cường

TD

Huân

Toán

Cao

CN

Sỹ

Anh

Tiên

Văn

Huân

Toán

Linh

Sử

Tiên

Văn

Sỹ

Anh

Minh 

GDCD

Linh

Sử

Phương

Địa

Tiên

Văn

Cường

TD

Huân

Toán

Cao

Địa

Sơn

MT

Tiên

Văn

Huân

Toán

Tiên

Văn

N. Thủy

Tin

Sơn

SHL

Tiên

SHL

N. Thủy

SHL

Tiên

HĐNG

Tiên

HĐNG

N. Thủy

HĐNG

 

KHỐI 8 & 9

8a1

8A2

9A1

9A2

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Nghĩa

Văn

Linh

Sử

Bình

Văn

Sử

Linh

Sử

Nghĩa

Văn

Thúy

Hóa

Sơn

MT

Thơm

Nhạc

Luyến

Sơn

MT

Đồng

Toán

Oanh

Anh

Thơm

Nhạc

Đồng

Toán

Thúy

Hóa

N. Thủy

Toán

Cường

TD

Bình

Văn

GDCD

Thúy

Hóa

N. Thủy

Toán

Bình

Văn

Đồng

Toán

Luyến

Đồng

Tin

Thúy

Hóa

Bình

Văn

Đồng

Tin

Nghĩa

Văn

Cao

Địa

Luyến

CN

Luyến

CN

Nghĩa

Văn

Đồng

Tin

Thúy

Hóa

Cường

TD

Thúy

Hóa

Sen

Sinh

Sỹ

Anh

Linh

Sử

N. Thủy

Toán

Cường

TD

Đồng

Toán

N. Thủy

Toán

B. Thủy

Địa

Đồng

Toán

Sen

Sinh

B. Thủy

Địa

Luyến

CN

Thơm

Cường

TD

Linh

GDCD

Oanh

Anh

Luyến

CN

Thơm

Nghĩa

Văn

Lụa

Sinh

GDCD

Cao

Địa

Nghĩa

Văn

Cường

TD

Bình

Văn

Đồng

Tin

Lụa

Sinh

Hùng

MT

Đồng

Toán

Bình

Văn

Đồng

Tin

Oanh

Anh

Sỹ

Anh

Bình

Văn

Hùng

MT

Đồng

Tin

Sen

Sinh

Sỹ

Anh

N. Thủy

Toán

Lụa

Sinh

Cường

TD

Đồng

Toán

Oanh

Anh

N. Thủy

Toán

Thơm

Đồng

Tin

Lụa

Sinh

Linh

GDCD

Đồng

Tin

Cường

TD

Luyến

CN

Thúy

Hóa

Đồng

Toán

Thơm

Thúy

Hóa

Luyến

CN

Sỹ

Anh

Sen

Sinh

N. Thủy

Toán

Oanh

Anh

Cao

Địa

Bình

Văn

Cường

TD

N. Thủy

Toán

Sử

Bình

Văn

Oanh

Anh

Nghĩa

Văn

Bình

Văn

Cao

Địa

Nghĩa

Văn

Linh

Sử

Bình

SHL

SHL

Nghĩa

SHL

Linh

SHL

Bình

HNDN

HNDN

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 75
Tháng 01 : 25
Năm 2021 : 25